Slekten Borchgrevink

Forsiden | Familiesidene | English

Polarforskeren

Den glemte polararv - link
2006 - reise til Cape Adare
Ukjente polarekspedisjoner
Maleriet
Amundsen skriver

  Tilbake

Amundsen skriver


I Roald Amundsen sin bok side 82 står det bl.a. :"Vi måtte erkjenne at Borchgrevink ved å bestige barrieren hadde åpnet en ny vei mot syd og kastet den største hindring til side for de efterfølgende sydpol-ekspedisjoner. Ekspedisjonen vendte tilbake til sivilisasjonen i mars 1900."

Videre kan jeg nevne at ute på Amundsen sitt hjem (nå museum) ute i SVARTSKOG og oppe på hans arbeidsrom i 2.etasje, står et stort (relativt tomt) skrivebord, men med et stort portrett (bilde - A3) av Carsten Egeberg Borchgrevink.

April 2007, Ivar O Nordrum
(ektefelle til Carstens barnebarn Sophie Borchgrevink Nordrum)
Brukernavn:

Passord: