Slekten Borchgrevink

Forsiden | Familiesidene | English

Slektsboken 2004

Forord
Regler om bruk av slektsnavn
Forskning og dokumentasjon
Om slekt og slektninger

  Tilbake

Regler om bruk av slektsnavn


Reglene er fastsatt i lov om personnavn av 7.6.2002 nr. 19.

Borchgrevink” er nå et ”fritt” etternavn, noe som betyr at andre kan ta ”Borchgrevink” som sitt etternavn uten samtykke fra oss som har navnet. Grensen mellom ”frie” og ”beskyttede” etternavn er nå 200, frem til 1.1.2003 var grensen 400. I januar 2004 er det 254 personer som har etternavnet Borchgrevink.

Barn får foreldrenes slektsnavn, dersom foreldrene har samme slektsnavn. Når foreldre har hvert sitt slektsnavn, kan foreldrene velge om barnet skal ha mors eller fars navn. Hvis foreldrene ikke blir enige, får barnet mors navn. Har moren foreldreansvaret alene, bestemmer hun om barnet skal ha fars eller mors slektsnavn.

Reglen om at barnet får mors slektsnavn, dersom foreldrene ikke bestemmer noe annet, kom inn i loven i 1979, og markerte et brudd med en lang tradisjon hvor barnet automatisk fikk fars navn. I praksis får mange barn likevel fars slektsnavn.

Mange barn har begge foreldres navn. I så fall er det det siste navnet som er slektsnavnet, mens det som står mellom fornavn og slektsnavn formelt er mellomnavn, og ikke slektsnavn. Etter navneloven av 2002, er det nå mulig å ha dobbelt etternavn, med bindestrek i mellom navnene. I slike tilfeller er begge navnene etternavn.

 

Oslo, januar 2004

Advokat Mette Borchgrevink

Brukernavn:

Passord: