Slekten Borchgrevink

Forsiden | Familiesidene | English

Om slekt og slektninger

Carsten Egeberg Borchgrevink
Slekten omkring Mj°sa

  Tilbake

Slekten omkring Mj°sa


Kort historie om slekten Borchgrevink i bygdene rundt Mjøsa (1780-1910)

Theodor Borchgrevink, januar 2010

”Prosten på Toten” Henrik Christian Borchgrevink var eldste sønn av Leonard Christian Borchgrevink; direktør på Røros Kobberverk.

Henrik Christian (1732-1807) ble i 1782 prest på Toten, og fra denne dato og frem til ca. 1910 bodde og virket mange av våre forfedre i området rundt Mjøsa.

Av Henrik Christians sønner var én eier av Storhamar godset, tre var offiserer og 2 prester. Av hans barn, barnebarn og oldebarn finner vi Borchgrevink-prester på Toten, i Vardal og Biri, på Ringsaker og Nes, Elverum og Ringebu, samt en rittmester i Vang. Blant barnebarn var Hamars første ordfører og prest og ordfører på Toten. Flere av prestene var kjent som meget dyktige foregangsmenn som jordbrukere.

Toten

Her har tre prester virket. Mjøsmuseet på Kapp har i sitt arkiv historien om ”Prosten” og om hans sønnesønn Hans Henrik Thaulow Borchgrevink; som var en populær ordfører og prest. På Kapp museet finnes også mange familiefotografier av Hans Henriks etterkommere og andre av slekten.

I tillegg til prestegården har slekten eiet og bebodd fire gårder på Toten. I Hoff kirke henger et maleri av ”prosten”, og i kommunelokalene et maleri av Hans Henrik. På kirkegården er prostens grav, og ordføreren og etterkommere har familiegrav. Dessuten finnes graven til to andre av familien.

Nes

Her har to prester virket. ”Prosten på Nes” Henrik Christian (1811-1891) og hans sønn Theodor. Prosten kom til Nes i 1863. Da hadde han allerede vært prost og ordfører i Aurland i Sogn. Biografiene om ”Prosten” og Theodor finnes i bygdebøkene for Aurland og Nes. I 1860-årene flyttet også Arnold Fredrik Borchgrevink til Nes som gårdbruker. I Nes kirke henger maleri av ”Prosten”, og maleri av Theodor hang i ungdomshuset. Mange av slekten er etterkommere etter ”Prosten”. Foto fra hans gullbryllup står på s. 28 i slektsboken. ”Prosten” og Theodor med hustruer og etterkommere er begravet ved Nes kirke.

Hamar

Fredrik Borchgrevink (1776-1839) var eldste sønn av Prosten på Toten. 24 år gamme kjøpte han Storhamar godset (Den Adelige Sædegaard Hammer var den gang det offisielle navnet). Kjøpet ble finansiert ved gave fra hans tante jomfru Catharina, og ved kausjon fra hans far. På Storhamar bodde han resten av sitt liv.

Fredriks bror Leonard Christian var offiser og endte opp som Rittmester i Vang. Han tjenestegjorde under krigene mot Sverige i 1807 og 1814. Det samme gjorde to andre offiserer av slekten. Leonard Christian eide fra 1812-1827 gården Holset; som lå like ved Hamar kirke. Hovedbygningen er fremdeles bevart.

Brødrene Fredrik og Leonard Christian var derfor i denne perioden naboer og eide de to gårdene hvor Hamar i 1848 ble gjenopprettet som by.

Leonards sønn Henrik Christian (1822-1893) ble valgt til Hamars første ordfører. Hans sønn Carl (1858-1936) ble banksjef i Oplandske Kredittbank på Hamar og var en pionér i sport og idrett. Ordførerens datter Anna Maria (1854-1919) satt to perioder i Hamar bystyre. I 1898 fikk kvinner stemmerett i lokalvalg. Marie var med i et ”kvinnekupp”, og mange kvinner kom overraskende inn i bystyret.

På Hamar kirkegård er ordfører Henrik Christian, hans hustru og en datter begravet. Likedan Carl med hustru og sønn. På museet på Domkirkeodden (Storhamar) er et av de gamle husene møblert med møbler fra det tidligere ”enkesetet” Fagervik (slektene Stabell og Borchgrevink).

Hvis du ønsker å vite mer om denne delen av slekten, se side 31-33 i slektsboken.

Last ned dette dokumentet (pdf)

 

Brukernavn:

Passord: